NATJEČAJ HOO: Od športske škole do Olimpijskih igara 2020.

U privitku objavljujemo Poziv i materijale za dostavu prijedloga korisnika programa OD ŠPORTSKE ŠKOLE DO OI za 2020.godinu, te pravila Programa. Natječaj je otvoren do 10.4.2020. i ispunjava se samo dokument Obrasci – PZ za program Od športske škole do OI 2020. Ne ispunjavati Obrazac Izvješće, taj obrazac ispunjavaju korisnici koji budu uvršteni u program. Programski zahtjevi nalaze se u obliku Excel tablice – 1 dokument, a kada ga otvorite sadrži 3 radna lista tj .Obrazac 1., Obrazac 2., Obrazac 3. Programski zahtjev koji ulazi u razmatranje za uvrštenje u Program mora sadržavati sva tri ispunjena obrasca i priloženu ponudu sa valjanim datumom izdavanja. Ponudu/e molimo priložiti na kraj dokumenta, ne ulagati u Obrasce. Ako se prilaže više ponuda od različitih dobavljača, artikli iz svih ponuda se upisuju u jedan Obrazac 2.- Troškovnik i na kraju se izračunava ukupan iznos. Svaki programski zahtjev treba imati samo jedan Troškovnik u koji su upisani svi artikli sa svih ponuda, a ne za svaku ponudu poseban Troškovnik. Molim dostavljati original programskog zahtjeva sa potpisom i pečatom Športske zajednice i korisnika programa, ne kopiju prve strane.