Održana godišnja izvještajna skupština Zajednice

Pod predsjedanjem Igor Hozića, predsjednika ZŠU Grada Orahovica, sinoć je u nazočnosti 22 od 23 člana Skupštine, održana redovna godišnja Izvještajna skupština ZŠU Grada Orahovica. Po prvi puta u Skupštini su sjedili izaslanici sportskih udruga, koje su imenovali Predsjednik, Upravni odbori ili Skupštine klubova, a broj izaslanika određen je po broju registriranih natjecatelja pojedinih klubova.
Podnoseći izvješća o radu i financijskog izvješće za proteklu godinu, predsjednik Zajednice Igor Hozić naglasio je kako su odmah po preuzimanju dužnosti u ožujku mjesecu protekle godine, u samo tri tjedna rada, objavili kriterije za raspodjelu sredstava, te potom transparentnije nego ikad do tada, podijelili financijska sredstva u iznosu 500 tisuća kuna.

Trinaest od 15 klubova koji participiraju u Zajednici, dobilo je više financijskih sredstava u odnosu na 2017. godinu, samo jedan klub manje, dok se jedan zadržao na sredstvima kao i prijašnjih godina.

Dodao je Igor Hozić kako je prošle godine izrađena i u rad puštena nova WEB stranica Zajednice, organizirana je promocija knjige sociologa Dražena Lalića, “Nogomet i politika” , Zajednica je bila suorganizator teniskog, nogometnog i odbojkaškog turnira.

Na koncu je zaključio kako je tijekom listopada mjeseca izvršen nadzor nad poslovnim knjigama Zajednice iz 2017. godine, nakon kojeg su nadležne službe bile upoznate s nepravilnostima u radu koje su uočene.

U Planu rada za naredno razdoblje Igor Hozić je rekao kako je komisija Zajednice već izvršila nadzor završnih financijskih računa kubova, ocijenivši ih vrlo dobrim, osim jednog, koji nije dobio zeleno svjetlo.

U ovoj godini Zajednica će raspodijeliti 600.000 kuna, što je u odnosu na proteklu godinu više za dodatnih 100 tisuća kuna. Kriteriji za raspodjelu sredstava dodatno su dotjerani i ispravljeni su uočeni nedostatci u odnosu na prošlu godinu. Ove godine u organizaciji Zajednice i Grada planira se u Orahovici organizirati sportski dan, tijekom kojega će biti izabrani i proglašeni najbolji sportaši u gradu.

Financijski plan u prihodovnoj i rashodovnoj stavci je isti i iznosi 605 tisuća kuna.

Financijsko izvješće za 2018.godinu možete pogledati na ovom linku. (ovdje je potrebno istaknuti da sve rashode u prošloj godini markirane žutom bojom je napravilo bivše vodstvo Zajednice u samo prva 2 mjeseca mandata prije izvanrednih izbora u ožujku 2018.godine).

Financijski plan za 2019.godinu možete pogledati na ovom linku.

S obzirom na zahtjev pojedinih članova skupštine na ovim linkovima (stranica 1 i stranica 2) prenosimo ukupnu rekapitulaciju donacija sportskim klubovima u 2018.godini (iznosi markirani žutom bojom su isplaćeni iz pričuve Zajednice u ukupnom iznosu od 62.000,00kn a svi ostali iznosi su prema Ugovorima o financiranju sportskih klubova za navedeno razdoblje u iznosu 440.000,00kn). Ovdje je potrebno naglasiti da svi iznosi isplaćeni iz pričuve Zajednice su raspravljeni i izglasani na sastancima Upravnog odbora Zajednice većinom glasova.