Održana sjednica NO i UO Zajednice

U četvrtak (18.listopada) po predsjedanjem predsjednika Zajednice održane su sjednice nadzornog i upravnog odbora ZŠUGO. Nadzorni odbor u sastavu od tri člana i po predsjedanjem predsjednika nadzornog odbora Vladimira Macanića zatražio je dokumentaciju i poslovne knjige ZŠUGO za prijašnje godine a kako bi iskontrolirali rad i transparentno trošenje novaca Zajednice za prijašnje godine. Na zahtjev predana im je sva dokumentacija te će nakon izvršenog nadzora iznijeti svoja zapažanja i obavijestiti o svemu upravni odbor.

Upravni odbor ZŠUGO sastao se i raspravljao samo o jednoj točki dnevnog reda a to je bila raspodjela sredstava pričuve ZŠUGO. Jednoglasno odlučeno je da se iz pričuve Zajednice pomogne članicama: RK Orahovica, ŽRK Orahovica, ŠRK Šaran, SRD Papuk i NK Papuk a kako bi isti mogli izvršiti svoje fin. obveze i završiti sezonu natjecanja tj. pokriti do kraja troškove iste.