Poziv Od športske škole do OI 2019.

Poziv i materijale za dostavu prijedloga korisnika programa OD ŠPORTSKE ŠKOLE DO OI za 2019. godinu možete preuzeti na dolje linkovima.

Natječaj je otvoren do 5.4.2019. godine i ispunjava se samo dokument Obrasci – PZ za program Od športske škole do OI 2019. NE ISPUNJAVATI Obrazac Izvješće, taj obrazac ispunjavaju korisnici koji budu uvršteni u program.

Programski zahtjev nalazi se u obliku excel tablice – 1 dokument, a kada ga otvorite sadrži 3 radna lista tj. Obrazac 1., Obrazac 2. i Obrazac 3.

Programski zahtjev koji ulazi u razmatranje za uvrštenje u program mora sadržavati sva 3 ispunjena obrasca i priloženu ponudu sa valjanim datumom izdavanja. Ponudu/e molimo priložiti na kraj dokumenta, ne ulagati u obrasce.

Ako se prilaže više ponuda od različitih dobavljača, artikli iz svih ponuda se upisuju u jedan Obrazac 2. – Troškovnik i na kraju se izračunava ukupan iznos. Svaki Programski zahtjev treba imati samo jedan troškovnik u koji su upisani svi artikli sa svih ponuda, A NE za svaku ponudu poseban troškovnik.

Molimo dostavljati original programskog zahtjeva sa potpisom i pečatom športske zajednice i korisnika programa, ne kopiju prve strane.

Poziv Od sportske škole do OI 2019

Pravila Od športske škole do OI

Obrazac Izvješće za program Od športske škole do OI 2019

Obrasci – PZ za program Od športske škole do OI 2019