U proračunu za 2019.g. povećana sredstva ZŠUGO za 100tis. kuna

Na zadnjoj sjednici GV grada Orahovice usvojen je proračun za 2019.godinu. Značajna sredstva će u ovoj godini na području Grada Orahovica biti uložena u razvoj športa, a riječ je, prema Programu javnih potreba u športu, o 875.151 kunu.

540.000 kuna od toga iznosa planirano je za financiranje redovne djelatnosti športskih klubova, s 250.000 kuna planira se izgradnja malonogometnog igrališta, 60.000 kuna iznose planirana sredstva pričuve, a 25.151 kunu planirana su sredstva za izgradnju semafora na stadionu NK Papuk.

Programom je definirano da će sredstva potrebna za njegovu realizaciju biti prenesena na račun Zajednice športskih udruga Grada Orahovice.